Visit Academy för destinationer

Visit Academy är en interaktiv läroplattform som utbildar entreprenörer och utvecklar företag inom besöksnäringen i takt med sin destination. Visit Academy fungerar likt en e-learningplattform för företag och som ett projektverktyg för utvecklare eller projektledare inom offentlig sektor. Den unika kombinationen som utgör Visit Academy har utvecklats med besöksnäringskunskap från det offentliga och privata perspektivet.


Verktyget utbildar entreprenörer utifrån aktörens förutsättningar och tillhandahåller samtidigt insamling av information och data. Detta gör att beställaren får en mätbarhet, tydlig översikt och underlag för uppföljning inom kunskapsutveckling av deltagarna.


Visit Academy som betaversion innehåller tre utvecklade kunskapsmoduler: digital närvaro, produktutveckling samt hållbarhet. Modulerna och dess kunskapsinnehåll följer en pedagogisk modell som tagits fram av utbildare inom olika områden. Modulerna utgörs av kurser med tillhörande lektioner. Verktyget är utvecklat för att innehålla minimalt antal trösklar för alla ska kunna arbeta i verktyget, oavsett datorvana. Läs mer om vad verksamheter får ut av Visit Academy.

Business Diskussion

För projektledare

Visit Academy kan anpassas efter beställarens specifika önskemål för att passa särskilda projektinsatser och uppsatta mål. Användandet av Visit Academy som projektverktyg syftar till att samla, mäta och utveckla deltagande företag/aktörer. Användandet för verksamheter syftar till ett ständigt lärande och utveckling som stärker hela verksamheten och individen.

Image by Ruthson Zimmerman

Se en förflyttning och mätbarhet

Genom Visit Academy mäts en förflyttning i kunskap hos deltagarna och verifierar ny kompetens. Som projektledare eller offentligt anställt kan ni tillföra relevant material eller information och engagera företagarna i att fortsätta sin utveckling på ett effektivt sätt genom plattformen. Visit Academy vill bidra till en professionell och attraktiv näring. Effektmålen som följer berör därmed ökad kunskap, förmåga och stärkta verksamheter inom produktutveckling, digital närvaro och inom ett aktivt hållbarhetsarbete. Ytterligare effektmål är med verktyget att etablerat ett naturligt, effektivt och anpassat arbetssätt digitalt inom näringen.

Visit Academy bidrar till

För destination och projektledare:

• Bättre beslutsunderlag till insatser

• Effektivare sätt att samla information till rapportering

• Mätbar förflyttning i kunskaps & kompetensutveckling

• Verifierad digital närvaro

• Samlade och kategoriserade produkter

• Översikt och förståelse för verksamheternas hållbarhetsarbete

För verksamheter:

• Högre digital närvaro

• Ökad synlighet online

• Fler målgruppsanpassade produkter

• Bättre kundanpassning av befintliga produkter

• Konkreta rekommendationer i sitt hållbarhetsarbete

• Ökad förståelse i vikten av hållbarhetsarbete

• Ökad kompetens inom digitalisering, produktutveckling och hållbarhet